AB & F BV-BVBA

Ivan Selleslaghs
Romeinse Put 70
2650 Edegem

GSM : 0474 99 17 04
ivan@ab-f.be


Ondernemingsnummer 0822.880.593
BIBF-nr 70359554


 

 

 

Boekhouden is meer dan het bij houden van de boeken van uw onderneming. Het is uiteraard en in de eerste plaats onze taak om u te helpen en te begeleiden bij het nakomen van de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen, zoals daar zijn : de BTW-aangiftes, aangiftes personenbelasting en vennootschapsbelasting, het opmaken van de jaarrekening, wijziging KBO, aanvraag BTW-nummer,…  en dit alles binnen de gestelde termijnen.

Daarnaast begeleiden wij u ook met fiscaal advies op maat voor u persoonlijk en voor uw onderneming en dit volledig afgestemd op uw specifieke eisen en verwachtingen.
Door een gedreven samenwerking met betrouwbare partners die gespecialiseerd zijn in de verschillende takken van het ondernemerschap zoals daar zijn sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, bedrijfsrevisoren,  juristen, … kan u ook hiervoor met uw vragen een beroep doen op ons.

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat iedere zelfstandige begleid wordt met het opstellen van zijn vermogensplanning. Ook in deze materie begeleiden wij onze klanten en hebben we hiervoor een samenwerking met de nodige partners.